Tjänster

Vill inte alla ha känslan av att ens hus är rent? Genom djupgående rengöring håller vi ditt hem inte bara organiserat utan gör det också till

Miljön människor jobbar I är också den plats de spenderar mest tid i, och detta tillsammans med andra anledningar gör det av yttersta vikt

A clean home means happiness, find that same level of cleanliness in your building’s shared spaces.

Byggarbetsplatser är ofta platser där det lätt kan bli stökigt, vi erbjuder rengöring både under byggarbetet och även efter. Oavsett om det är en liten renovering eller bygget av större lägenheter, gör vi det så att när ni anländer till platsen är det en ren plats.

Att rengöra en plats bland maskiner där produkter tillverkas är en rigorös process som tar mycket tid. Vår städning av en fabrik säkerställer att alla ytor är rena och fria från bakterier och föroreningar.

Köpcenter är platser där många människor ständigt vistas, och det innebär att hög renlighet inte bara är hälsosamt utan miljön där produkter visas i skyltfönster ser bättre ut när det är rent runt omkring.

Rengöring av skolor är av yttersta vikt. I en sådan här miljö sprider sig bakterier väldigt snabbt och leder lätt till sjukdomar. Låt oss ge lärare en ren miljö att kunna lära ut, och elever att kunna lära sig.

Vi ser till att ni har rena fönster och därmed en tydlig bild av världen utanför.

Vid en flytt till ett nytt hus eller nya kontor kan ni lämna flytten av era varor till oss. Vi ser till att det blir gjort med ytterst möjliga omtanke och försiktighet.

LF Stad – All rights reserved.