Skol/dagis städ

Rengöring av skolor är av yttersta vikt. I en sådan här miljö sprider sig bakterier väldigt snabbt och leder lätt till sjukdomar.

Låt oss ge lärare en ren miljö att kunna lära ut, och elever att kunna lära sig.

Leave a comment

LF Stad – All rights reserved.